Blog entry by tran an

Anyone in the world

Dự án môi trường bền vững các thành phố duyên hải – tiểu dự án Nha Trang với tổng mức đầu tư 72 triệu USD (vốn WB) chuẩn bị triển khai sẽ tiếp tục hoàn thiện mạng lưới thoát nước cho khu vực phía Bắc thành phố với khối lượng: 6,5km cống chung và 11km cống riêng thoát nước thải, 95km cống cấp 3 bổ sung cho toàn thành phố, thay thế 6.500 hố ga ngăn mùi, 5 trạm bơm, 6 giếng tách, hồ điều hòa cùng với Nhà máy xử lý nước thải phía Bắc công suất 15.000m3/ngày.

Cố gắng vận chuyển bùn vi sinh cho tốt anh em ơi


Việc đầu tư mạng lưới thoát nước trên đô thị hiện hữu vẫn đang sử dụng hệ thống cống chung và nửa riêng, kết hợp các giếng tách để đưa nước thải về nhà máy xử lý. Cống cấp 3 được đầu tư đến nhà dân, tiếp cận luôn các tuyến hẻm có mật độ dân cư đông, việc đầu tư đấu nối nước thải trong khuôn viên đất hộ gia đình tự sắp xếp kinh phí. Tỉnh Khánh Hòa cũng đã bố trí khoản ngân sách 14 tỷ đồng cho vay thông qua Ngân hàng chính sách xã hội đối với các trường hợp cần vay vốn hỗ trợ đấu nối nhằm đẩy nhanh tiến độ đấu nối, phấn đấu đến 2022, tỷ lệ đấu nối hộ gia đình đạt trên 80%. Tỷ lệ đấu nối các đơn vị hành chính sự nghiệp hiện nay đạt gần 90%, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, nhà hàng, khách sạn đạt gần 40%.

Hình 3. Bản đồ đầu tư hệ thống thoát nước thông qua 02 dự án của Ngân hàng Thế giới

Đã lâu rồi anh em không xử lý nước thải phải https://moitruongsach.org/linh-vuc-hoat-dong/xu-ly-chat-thai/


ii. Đầu tư từ nguồn vốn ngân sách: việc đầu tư từ nguồn vốn ngân sách được tiến hành hàng năm trên cơ sở Quy hoạch chi tiết xây dựng 1/2000 tại địa bàn các phường đồng bộ với việc hoàn thiện mạng lưới giao thông trên địa bàn thành phố, chủ yếu tập trung đầu tư tại các tuyến nhánh và các tuyến cống cấp 3 đi cùng.

Cơ hội để giành lấy xử lý nước thải công nghiệp đã đến


iii. Đầu tư từ nguồn vốn tư nhân tại các khu đô thị mới: mạng lưới thoát nước tại các khu đô thị này (phía Tây và phía Nam thành phố) được thiết kế và đầu tư theo hệ thống cống riêng, tách biệt giữa nước mưa và nước thải theo Quy hoạch chi tiết 1/500 của khu đô thị được duyệt, kết nối đồng bộ với hệ thống chung của thành phố. Nhà đầu tư tự thực hiện bằng vốn của mình, đồng thời tổ chức và giám sát việc đấu nối của các hộ gia đình. Tỷ lệ đấu nối nước thải của hộ gia đình tại các khu đô thị mới hiện đạt khá cao đã góp phần mang lại hiệu quả trong đầu tư.

moitruongsach 

 Địa chỉ: 586/9 KP Chiêu Liêu ,P Tân Đông Hiệp ,TX Dĩ An ,Tỉnh Bình Dương

 SĐT: 0943.40.60.70

 Website: https://moitruongsach.org/